Friday, June 12, 2009

Bubbelplast i Stockholm

Den höga stötupptagande förmågan hos varje enskild kudde gör vår bubbelplast till ett överlägset förpackningsmaterial. Varje enskild kudde klarar ett tryck av mer än 1000N, beroende på valet av filmmaterial.

Godet får ett utomordentligt gott skydd mot stötar och hoptryckning. Det gäller också ömtåliga föremål där inget ytterligare packmaterial krävs.

En rad olika kuddstorlekar möjliggör en effektiv anpassning till kundens aktuella förpackningsbehov. Systemet fungerar för alla typer av transporter och försändelser - stora och små, tunga och lätta.

Användingsområden för vår bubbelplast
* Bilreservdelar
* Datorer
* Elektronik
* Alla typer av reservdelar
* Kommunikation
* Kosmetika
* Lampor / Armaturer
* Logistik
* Maskiner
* Möbler
* Motorcykelreservdelar
* Farmakologi
* Programvaror
* Underhållningselektronik
* Postorder

No comments: