Tuesday, August 3, 2010

Måleri

HagblomGruppen är det övergripande namnet på koncernen. Inom koncernen finns i nuläget totalt 15 dotterbolag som bedriver verksamheter inom måleri-, golv- och industrimålning, färghandel samt fastighetsförvaltning. De har anor från 1920-talet och är för närvarande ett av de större måleriföretagen i Sverige. Vi har idag ca 400 årsanställda och omsätter över 350 Mkr. Vi är via dotterbolagen idag representerade på ca 25 orter i Sverige, med tyngdpunkt i de sydöstra delarna av landet.

No comments: