Thursday, November 25, 2010

Fullserviceföretag

Vi är ett fullserviceföretag som har specialiserat sig på legotillverkning av produkter i nästan alla förekommande material. Vi kan erbjuda sin kompetens och maskinpark till att ta fram produkter från ide till färdig produkt.

Som tillverkare så vet vi att förseningar i leveransen av en produkt alltid förorsakar extra kostnader och produktionsstörningar för våra kunder. Vi försöker hitta var dessa problem uppstår och upprättar procedurer för att säkerställa att ni skall få Era leveranser i tid.

Vi är här för att hjälpa våra kunder. Vi förstår att varje kund är unik och har sina egna önskemål och krav och därför så ger vi varje kund den service han/hon behöver.

Våra huvudsakliga områden är Plåt, Plåtbearbetning, Laserskärning av plåt, Kantpressning av plåt, Legotillverkning, Svetsning och Plåtarbeten.

No comments: