Thursday, November 15, 2012

Hemsidor i Västerås

Vi har lång erfarenhet att hjälpa företag med deras hemsidor. Vi hjälper till med allt som rör hemsidor. Från att ta fram en layout som följer ditt företags grafiska profil till att implementera av din hemsida i någon av våra tjänster för publicering. Förutom vårt eget publiceringssystem för hemsidor använder vi även bland annat wordpress och drupal.

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas. Blanda alltid enligt fabrikantens anvisningar rengöringsmedlet med vatten. Lämplig tem- peratur vid rengöring är ca 20-60  ̊C. Eradur®golvbeläggningar kan rengöras med högtrycksaggregat och skurmaskiner,var noga med eftersköljningen av golvet. Golven är nötningståliga men mattas av att brukas. Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande.

No comments: