Thursday, November 22, 2012

Laserskärning, plåtbockning och svetsning

Tillsammans med våra kunder tar vi fram de bästa lösningarna. För att komma dit har vi olika medel och verktyg som vi berättar om på den här hemsidan. Vi ska tillverka allt från enskilda komponenter till kompletta produkter i små och mellanstora serier. Vi ska utveckla mekaniska lösningar utifrån kundens behov.

Vi uppfyller med råge de hårda krav som Sverige har när det gäller både arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan. När vi planerar nyinvesteringar, tittar vi alltid i första hand på de miljövänliga lösningar som står till buds. Vi har som mål att producera högkvalitativa produkter utan att i något avseende påverka miljön negativt

No comments: