Wednesday, November 14, 2012

Industritvättmaskiner

Vårt leveransprogram omfattar ett brett sortiment av standardmaskiner bestående av topp- och frontmatade enstegskabintvättmaskiner, enstegs tunnel- och hjultvättmaskiner, samt flerstegskabin- och tunneltvättmaskiner.

Vattentorkugn, puckelhärdugn och kylzon ingående i leverans av pulvermålningsanläggning.

No comments: